Od poniedziałku 5 X 2015 obowiązuje nowy plan lekcji

 Czym jest samorząd uczniowski?

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły.

 2. Samorząd jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

 3. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Poprzez swoje działania wywiera wpływ na życie szkoły.

 4. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, a także mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

Opiekunem SU w naszej szkole jest p.Tomasz Bola.  

 • 18
 • 8

Anna Wróbel

     Jak co roku, 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Święto języków zostało ustanowione w 2001 r. przez Radę Europy i Komisję Europejską w celu promowania różnorodności językowej i kulturowej w Europie.

     Jednym z głównych celów obchodów Europejskiego Dnia Języków jest ukazywanie korzyści płynących z uczenia się języków obcych. To również okazja, aby przypomnieć, że w Polsce funkcjonują też języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język mniejszości regionalnej – kaszubski.

     Spis powszechny z 2011 r. wykazał, że językiem kaszubskim posługuje się ponad 108 tysięcy osób. W 19 gminach na Kaszubach używanie kaszubskiego zadeklarowało ponad 20% mieszkańców, dzięki czemu zgodnie z prawem może być on tam stosowany jako język pomocniczy.
     Według danych Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach na Pomorzu języka kaszubskiego uczyło się 17,5 tys. uczniów; najwiecej - w szkołach podstawowych (ponad 14 tys.), w gimnazjach - prawie 3 tys. uczniów i ponad 700 osób w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • 7
 • 9

Anna Wróbel

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2015". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Wyprawa - poprawa".

Celem kampanii jest:

 1. zwrócenie uwagi na rolę, jaką każdy człowiek może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie
 2. wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów, jak np. dzikie wysypiska.

W dniu 18 września 2015 roku na piatej i szóstej godzinie lekcyjnej wyznaczeni nauczyciele wraz z uczniami udali się w teren, ze szczególnym uwzględnieniem ulic wokół szkoły.

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji
serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska!

 • 4
 • 3

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia – szczególnie pierwszoklasisty - na długo. Oznacza też powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.

W tym dniu w Gimnazjum odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pani dyrektor Małgorzata Kowalska serdecznie powitała po wakacjach uczniów, rodziców i nauczycieli i życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym, odczytała również list pani minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

1 września to również tragiczna data w historii naszego kraju; minutą ciszy uczczono 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 • 7
 • 5