Dnia 19 października odbyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Fopke - poetą, kompozytorem, autorem wielu książek po kaszubsku. Do jego dzieł należą między innymi: "ESEMESë do Pana Boga", "Szlachama wzdichnieniów", "Pierszo kaszebsko pasja", setki piosenek oraz przekłady wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

     Uczniowie śpiewali, odgadywali muzyczne i literackie zagadki oraz słuchali niezwykłych interpretacji "Lokomotywy", "Kaczki-dziwaczki", "Zoo". "Czas spotkania należy uznać za przyjemny i pożyteczny" – podsumowała Dominika G. w szkolnej gazetce Kurturce.

Anna Wróbel

  • 5
  • 1

Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje języka kaszubskiego, udali się na wycieczkę do Gdańska, aby lepiej poznać historię i znaczenie miasta nie tylko dla Pomorza, lecz także dla Polski. Bogactwo tradycji i ponadtysiącletniej historii miasta, zachowane w muzeach, kościołach, galeriach i zabytkowych kamieniczkach, urzekło wszystkich uczestników wycieczki.

„... Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu...”

Jan Paweł II, Sopot 5 czerwca 1999 r.

Takie, czy inne pochodzenie nie przeszkadza w poznawaniu obcego języka i nie inaczej trzeba patrzeć na naukę kaszubskiego. W naszej szkole już drugi rok odbywają się zajęcia języka kaszubskiego - w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz języka i literatury kaszubskiej uczniowie poznają historię, kulturę, tradycje, zwyczaje, obrzędy, pieśni, tańce i rękodzieło. Lekcje realizowane są często jako warsztaty oraz wycieczki finansowane z subwencji oświatowej.

Dlaczego warto uczyć się języka kaszubskiego?

  1. Ponieważ mieszkamy w regionie o ciekawej kulturze i bogatym języku.
  2. Ponieważ dzięki lekcjom kaszubskiego dziecko poznaje jedyny język regionalny w Polsce oraz jego historię, dziedzictwo i tradycje Kaszub.
  3. Ponieważ dzieci znające język kaszubski łatwiej uczą się kolejnych języków oraz są bardziej tolerancyjne i otwarte na inne kultury.
  4. Ponieważ dziecko jest świadome swojej tożsamości kulturowej.
  5. Ponieważ znajomość języków małych ojczyzn staje się cechą wyróżniającą i niezwykle pożądaną w obliczu powszechnej znajomości języka angielskiego.

  • legendy
  • mapa

Anna Wróbel