NAJLEPSI UCZNIOWIE:

KLASA I A

Marcel Formela—5,06

Amelia Abramowicz– 4,75

KLASA I B

Kamil Hirniak—4,88

Amelia Prandota– 4,,88

KLASA I C

Szymon Stępniewski  —5,12

Jakub Jankiewicz—5,06

Rozalia Szapiel—4,94

KLASA II A

Dominika Jońca—5,43

Jagoda Rosińska– 5,14

Zuzanna Pietrzak– 5,07

Dominika Dańczak– 5,00

Angelika Paluszek-Pek-5,00

Andrzej Płaczkiewicz – 4,79

Oliwia Domaszk– 4,79

KLASA II B

 Julia Formela-4,86

Alicja Przybylska– 4,79 

KLASA  II C

Wiktoria Tomkowicz—5,13

Mieczkowska Natalia—4,93

Marika Jaroć – 4,90

KLASA III A

Judyta Pawlak– 5,33

Zinkowska Maria-  5,38

Zinkowska Zofia— 5,2

KLASA III B

Marta Szerlowska- 5,05