Od 1 września 2016 r. Gimnazja w Motarzynie oraz w Gogolewie umożliwią korzystanie z zajęć dodatkowych, tak jak w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej. Zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe, m.in. język angielski, ratownictwo wodne, koszykówka, siatkówka. Należy jednak pamiętać, że każdy z Was musi złożyć deklarację potwierdzając chęć uczestnictwa w niniejszych zajęciach do Gimnazjum (obwodowego). Ponadto możecie zgłaszać inne potrzeby w tym zakresie. W zależności od ilości zainteresowanych, będą one uwzględnione.

Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka