W dniu 20 maja 2016 r. aktorzy teatru „Kurtyna” z Krakowa zaprezentowali w Gimnazjum widowisko profilaktyczne na temat ochrony zdrowia i przeciwdziałania dopalaczom. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki.

Teatr „Kurtyna” dziękuje za współpracę Pani Annie Dąbrowskiej w zakresie promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  • 3
  • 1

Z wyrazami szacunku: Jacek Dziedzina

Kraków, 20.05.2016 r.